Strom Baseload (EUR/MWh)
DE/AT Q2-1832,45
DE/AT Cal-1934,65
HU Q2-1836,81
HU Cal-1941,67
CZ Q2-1833,00
CZ Cal-1935,40
IT Q2-1844,90
IT Cal-1947,90
Nordpool Q2-1829,00
Nordpool Cal-1927,76
  
Gas Baseload (EUR/MWh)
DE Q2-1817,54
DE Cal-1917,23
AT Cal-2400,00
AT Cal-1917,60
UK Q2-1817,24
UK Cal-1917,34
US M10-197,64
US M03-187,40
  
CO2 (EUR/t)
EUA Dec-189,73

Values are closing prices, last update on 23.02.2018
Warning: No liability for accuracy of data.

Piaci árak elemzése – 2017. október

Az olaj és szén kitermelési költségek a 2016. negyedik negyedévi áremelkedések ellenére sem teljesen fedezettek, de az olaj ára közelít a teljes fedezettséghez. 2016. februárjában volt az olajár minimuma, amikor 30 USD hordónkénti ár alá ment. 2017. márciusa óta ismét 45-55 USD körül mozog a hordónkénti ár. Hosszú távon az összköltségek fedezettsége felé mutat a piac, amit az ameriakai Rig-Count is mutat. A földgáz nagykereskedelmi árának 20 EUR/MWh körüli értéke rövid távon is az előzőeknek volt köszönhető, azonban március közepe óta az olajhozhoz hasonlóan ez is csökken. A szén árának 2017 első két hónapjában tapasztalt magas volta a villamos energia árának első sorban a spot-piacon tapasztalt jelentős emelkedésben is megmutatkozott. Alapvetően elmondható, hogy 2016 márciusához képest az energiaárak növekedése volt megfigyelhető, és az akkor jellemző alacsony árak (áram, CO2 és gáz) már nem reálisak. Mindemellett megjegyzendő, hogy az EEX árzónában az áramtermelés összköltsége még 40 EUR/MWh ár mellett sem tekinthető fedezettnek.

Az emelkedő olajár a - globálisan nézve még mindig létező – olajhoz kötött gázárakon keresztül hat a CEGH (Ausztria, Magyarország, Szlovénia, Horvátország) és az NCG (Németország, Nyugat-Ausztria) árakra. A gáztározókba történő betáplálás a 2016. őszi csúcs után ismét az időszakra jellemző értékre állt vissza. Emellett a Fuel Switch egyre meghatározóbbá vált, mivel a szén ára 2016. szeptembere óta aránytalanul (+35 USD/t) nőtt a gáz árához képest. Ez azt jelenti, hogy 2017. júniusának közepén a csúcs órákban a gázerőművek a szénerőművekkel konkurálnak az utolsó MWh megtermelésében, és így ármeghatározóvá váltak a piacon. Mindezek ellenére a határidős gáz kontraktusok ára a 2015. novemberi árszintet mutatják, és idén nyáron még akár csökkenő tendenciát is mutathatnak, ha az olajárak nem emelkednek. 2016. októbere óta az ázsiai LNG árak olyan attraktívak voltak az eladóknak, hogy Európába jelentősebb szállítmányok csak 2017. márciusa óta érkeznek. Ez, valamint az idei év első két hónapjának jóval átlag alatti hőmérséklete a gáz spot árakat magasan tartották, de az ősz előttünk álló része is tartogathat még meglepetéseket. Leginkább a balkáni régió továbbra is alacsony hidrológiai potenciálja, illetve a továbbra is növekvő szénárak tarthatják továbbra is magasan az árakat például a HUPX-on.

A villamos energia ára az előző évhez képest alapveően emelkedő tendenciát mutat. A fő okok a kínai szénfelhasználás növekedésében és ezáltal a világpiaci árának növekedésében keresendők. Mivel az EEX piacon a szénerőművek leggyakrabban az ármegatározók, a magas szénár növekvő áramárat jelent. A megújulók kiépülése ezt a jelenséget tompítja, azonban továbbra sem képesek a szén- és atomerőművek teljeskörű kiváltására. Ez jól látható volt 2016. negyedik negyedévében, amikor a francia atomerőművek kapacitásának 30%-a hiányzott technikai problámák miatt. A következmény egyértelműen növekvő villamos energia ár volt. Januárban egyes napokon a francia spot zsinóráramár a 100 EUR/MWh-t is meghaladta, peak esetében az árak a 200 EUR/MWh értéket is meghaladták. Emellett a világpiacra szenet termelő országok valutáinak dollárral szembeni erősödése is az árak emelkedéséhez vezetett.

Míg az energia fogyasztás Nyugat-Európában folyamatosan csökken vagy stagnál (Németország villamos energia fogyasztása 2016-ban 0,5%-kal volt alacsonyabb, mint 2015-ben), addig a kelet-középeurópai országokban ez a jelenség nem figyelhető meg. Hosszabb távon tehát a HUPX és EEX közötti spread további növekedésére lehet számolni.

Az európai villamos energia árakat tekintve elmondható, hogy azok jóval erősebben függenek az időjárástól, mint 3-5 évevel ezelőtt a megújulók térnyerésének köszönhetően. Párhuzamosan a megújulók támogatása némileg torzítja a piaci árakat, hiszen a megújulók és a hálózat kiépítését is meg kell fizetni. 2018.10.01-én az eddig közös német-osztrák villamosenergia piacot ketté osztják, ami az osztrák árakat, és így a régió árait is növelni fogja. Az európai gazdasági környezet javulásával hosszabtávon az energia-felhasználás növekedésére lehet számítani, ami az árak további távolodását jelenti a 2016-ban látott eddigi legalacsonyabb áraktól.

 

A 2017. tavaszán tapasztalt CO2 árzuhanás után a piac új impulzusokra vár. A 4 EUR/t alatti minimum árak helyett ma már 7 EUR/t fölötti árakat látunk. A következő hónapokban jelentős változás nem várható, ameddig nem válnak ismertté a 2020-ban kezdődő 4. periódus allokációs feltételei. A változtatások hatására növekvő CO2-árakat prognosztizálunk, vagy ha nem sikerül megegyezni, a rendszer összeomlását. Ez utóbbi azonban nem tűnik nagyon valószínűnek, inkább abból indulunk ki, hogy hoszú és sokfordulós tárgyalások után az új feltételrendszer növekvő árakat hoz.

 

Összefoglalva: nem számíthatunk az energiaárak 2016. első félévében tapasztalt alacsony szintjére, de nem is tartjuk valószínűnek a 2012-ben tapasztalt magas energiaárakat. A spotpiacok volatilitása továbbra is magas marad.

 

Az Inercom Team nevében

Felix Diwok

Villamos energia termelők Villamos energia termelők
Ipari nagyfogyasztók Ipari nagyfogyasztók
Megújulók Megújulók
Optimalizálás Optimalizálás
Értékelés Értékelés
Referenciák Referenciák
Piacok Piacok
Az Inercomp Az Inercomp
Az Inercomp Csapata Az Inercomp Csapata
Kapcsolat Kapcsolat
Konverter Konverter
Piaci árak – elemzés Piaci árak – elemzés
Kutatás Kutatás
Energia hatékonyság Energia hatékonyság
Karrier Karrier