Tevékenységünkkel erőművek üzemeltetőit is tudjuk támogatni az előállított villamos energia megfelelő értékesítésében. Az eladásból származó bevétel maximalizálása mellett itt elsődleges célunk, hogy a változó villamos energia árak ellenére megteremtsük a hosszú távú tervezéshez szükséges biztonságot. Az erőművet érintő energiamenedzsment területén specialitásunk, hogy az erőművet egyrészt a megfelelő piacra pozícionáljuk, másrészt segítséget nyújtsunk az energiakereskedelmi szempontokat figyelembe véve.

Az erőművi befektetés életképessége gazdasági szempontból a villamosenergia árak alakulásán múlik. A megújulókat leszámítva – ahol a tüzelőanyag költségeket nem szükséges figyelembe venni – a megtérülést természetesen az elsődleges energiaforrások és a CO2 kvóták árának alakulása is befolyásolja. Mindehhez társul még a megnövekedett végfelhasználói tudatosságnak köszönhetően a származási garanciák eladásából származó esetleges bevételek alakulása is. Mégha az (alacsony) villamosenergia piaci árakra vonatkozó kilátások mellett is megtérülő beruházásnak tűnhet az erőműépítés, az igazi kihívást nemcsak a beruházási döntés meghozatalakor érvényes (alacsony) értékesítési árak, hanem azok beteljesülését szolgáló stratégia megalkotása jelenti. Ebből adódóan rendkívül fontos, az összes lehetséges kockázat feltárása és kézben tartása a hosszú távú tervezéshez szükséges biztonság megteremtése érdekében még rendkívül gyorsan változó piaci árak mellett is.

Az Inercomp célja, hogy segítse termelő ügyfeleit az energia menedzsment területén, a tervezéstől a napi üzemeltetésen át egészen a megtermelt villamosenergia értékesítéséig. Ez irányú tevékenységeink magukba foglalják a piaci elemzést, az árak előrejelzését, és az elsődleges energiaforrás diverzifikálásából eredő lehetséges portfólió hatások értékelését is. Az energia menedzsmentet illetően az erőmű megfelelő piacon történő pozícionálása, és az értékesítés kereskedelmi oldalról történő támogatása Társaságunk fő specialitása.

A lehető legkedvezőbb beszerzési és eladási szerződések közös kialakítása - melyek megfelelő függetlenséget, rugalmasságot és transzparenciát biztosítanak – nem szükségszerűen az utolsó lépések egyike kell hogy legyen a piaci bevezetés során, sokkal inkább – a már meglévő erőművek esetében is – a közös munka kezdeti szakaszát kell hogy jelentse. Különösen a komplexebb jogi és technikai tervezési folyamatok során fontos, hogy ezen folyamatok egymásra hatása fair és transzparens módon legyen értékelve. Ebben az ágazatban tevékenységünk legfontosabb eleme az aktív portfólió-menedzsment, amely az ügyfél által meghatározott stratégiaalkotásért felelős szervezet iránymutatásait követve biztosítja a költségvetési célok elérését és a tervezés biztonságának a növelését. A piac ismeretére és a szakmai tudásra alapozott tevékenységünk révén biztosítható, hogy a megtermelt villamosenergia kedvező időpillanatban kerüljön értékesítésre a versenyképesség növelése és a kockázatok alacsony szinten tartása mellett.

Intraday Intraday
Villamos energia termelők Villamos energia termelők
Ipari nagyfogyasztók Ipari nagyfogyasztók
Megújulók Megújulók
Optimalizálás Optimalizálás
Értékelés Értékelés
Referenciák Referenciák
Piacok Piacok
Az Inercomp Az Inercomp
Az Inercomp Csapata Az Inercomp Csapata
Kapcsolat Kapcsolat
Konverter Konverter
Piaci árak – elemzés Piaci árak – elemzés
Kutatás Kutatás
Energia hatékonyság Energia hatékonyság
Karrier Karrier